سوال : با سلام برای درمان فیستول ناحیه آنال روش درمانی به غیر از جراحی میخواهم.

پاسخ : با سلام
برای درمان قطعی فیستول آنال باید جراحی انجام شود که طی آن قسمت انتهائی روده با چند تنقیه تمیز می گردد. درطی جراحی با تزریق ماده حاجب در داخل مجرا ، مسیر مجرا شناسایی می شود و با ایجاد یک برش ، فسیتول تامنفذ خروجی آن برداشته می شود و زخم به وسیله گاز بسته می شود.


 تعیین وقت اینترنتی
  نام و نام خانوادگی :
  سن :
 تاریخ تولد : / /
 جنسيت :مرد
زن
 تلفن ثابت :
 تلفن همراه :
 نحوه آشنایی با دکتر :سایت برترین ها
پیک برتر
ایمیل های تبلیغاتی
جستجوی گوگل
ساير موارد
 نوع خدمات درخواستي :
 شهر محل سكونت :
 ایمیل :
 توضیحات :